Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Κλινική

Η νευροψυχιατρική κλινική “Παναγία η Γρηγορούσα” αποτέλεσε το όραμα του αειμνήστου Παρασκευά Καραγουλιάμου και ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1958.     

Διαβάστε περισσότερα...

Θεραπευτική Ομάδα

Στην κλινική "Παναγία η Γρηγορούσα", επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εκ προοιμίου αντιμετωπίζει τους νοσηλευόμενους ως συνανθρώπους που χρήζουν υποστήριξης.

Παθήσεις

Στην κλινική "Παναγία η Γρηγορούσα" αντιμετωπίζουμε το σύνολο των ψυχικών διαταραχών, εθισμών και άλλων ψυχικών νοσημάτων.

contact
facebook